Templates by BIGtheme NET
Home » Khazanah (page 3)

Khazanah

Tawadlu’ dalam Islam

Definisi Tawadlu’ a. Definisi menurut bahasa: berasal dari kata “wadlo-a” yang berarti rendah b. Definisi menurut istilah: merendahkan diri di hadapan Allah dan hamba-hamba-Nya yang shaleh. Atau: mencegah diri untuk memandang diri lebih dari yang lain, dengan konsekuensi perilaku atau kata-kata yang mencerminkan penghormatan dan pemulyaan pada orang lain. Urgensi Tawadlu’ 1. Merupakan sifat orang-orang Mukmin. Allah berfirman: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” (QS 25: 63) Dalam ayat lain Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa ...

Read More »

Taubat dalam Islam (Bag3)

3. Dosa Kecil yang Menjadi Besar a. Dilakukan terus menerus. Rasulullah bersabda: “Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan dengan terus menerus dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar.” Allah juga berfirman: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka Mengetahui.” (QS 3: 135). b. Menganggap remeh akan dosa. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya seorang Mukmin dalam melihat dosa-dosanya, bagaikan seorang yang berada di puncak gunung, yang ...

Read More »

Istiqomah dalam Islam

1. Definisi a. Menurut bahasa: stabil dan berpegang teguh terhadap sesuatu, komitmen terhadapnya, melaksanakannya dengan kontinyu dan terus-menerus. b. Menurut istilah: berpegang teguh terhadap agama secara menyeluruh dan komitmen terhadapnya. 2. Buah-buah Istiqamah 1. Malaikat turun kepadanya. Allah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang Telah dijanjikan Allah kepadamu”. (Fushilat: 30). Malaikat turun dengan membawa berita gembira. Imam Waki’ berkata: “Berita gembira tersebut diberikan dalam tiga tempat, ketika meninggal dunia, ketika dalam ...

Read More »

Taubat dalam Islam (Bag2)

1. Syarat-syarat Taubat Allah berfirman: “Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi Telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun Telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka Telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima Taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (at-Taubah: 118). 1. Meninggal dosa tersebut. Ibnul Qayyim berkata: “Taubat mustahil terjadi,m sementara dosa tetap dilakukan.” 2. Menyesal atas perbuatannya. Rasulullah bersabda: “Menyesal adalah taubat.” 3. Berazam untuk tidak melakukannya lagi. ...

Read More »